องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนคราชสีมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนคราชสีมา