องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  รณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น
       รณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น
 
  รณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น
  ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประ...
  ธรรมาภิบาลในการทำงาน
  ขอเชิญร่วมงานชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ดอยเจดีย์ ประจำปี...
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร...
  โครงการเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปี2557
  ซ่อมแซมบ้าน
  โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคติดต่อ พ.ศ.2558
  กิจกรรมงานดอยเจดีย์
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.บึงปรือ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม