องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 160 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง พ.ศ.2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]4
2 รายงานผลการดำเนินงานแผน ปปช. e-planacc รอบ 6 เดือน [ 1 มี.ค. 2565 ]87
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 [ 21 ก.พ. 2565 ]132
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่2/2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]129
5 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง ส.ถ.4/4 และ ผ.ถ.4/4 [ 22 ต.ค. 2564 ]170
6 ชื่อผู้มีสิทธิเลือกสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 22 ต.ค. 2564 ]169
7 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ต.ค. 2564 ]151
8 ประชาสัมพันธ์โครงการสส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]139
9 รายงานการประชุม สมัยสามันสมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]66
10 ความพึงพอใจของประชาชน [ 31 ส.ค. 2564 ]62
11 รายงานแผนการดำเนินงานตามแผน ปปช. e-plaNacc รอบ 12 เดือน [ 25 มิ.ย. 2564 ]63
12 การใช้ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 พ.ค. 2564 ]58
13 การใช้ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 27 พ.ค. 2564 ]62
14 โครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 เม.ย. 2564 ]73
15 รายงานแผนการดำเนินงานตามแผน ปปช. e-plaNacc รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2564 ]59
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]155
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.2) [ 3 มี.ค. 2564 ]145
18 ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2564 ]67
19 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน [ 20 ม.ค. 2564 ]69
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) [ 21 ธ.ค. 2563 ]150
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8