องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานแผน ปปช. e-planacc รอบ 6 เดือน [ 1 มี.ค. 2565 ]41
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 [ 21 ก.พ. 2565 ]91
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่2/2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]83
4 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง ส.ถ.4/4 และ ผ.ถ.4/4 [ 22 ต.ค. 2564 ]132
5 ชื่อผู้มีสิทธิเลือกสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 22 ต.ค. 2564 ]131
6 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ต.ค. 2564 ]118
7 ประชาสัมพันธ์โครงการสส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]112
8 รายงานการประชุม สมัยสามันสมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]36
9 ความพึงพอใจของประชาชน [ 31 ส.ค. 2564 ]33
10 รายงานแผนการดำเนินงานตามแผน ปปช. e-plaNacc รอบ 12 เดือน [ 25 มิ.ย. 2564 ]31
11 การใช้ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 พ.ค. 2564 ]34
12 การใช้ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 27 พ.ค. 2564 ]35
13 โครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 เม.ย. 2564 ]45
14 รายงานแผนการดำเนินงานตามแผน ปปช. e-plaNacc รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2564 ]32
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]120
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.2) [ 3 มี.ค. 2564 ]118
17 ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2564 ]39
18 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน [ 20 ม.ค. 2564 ]39
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) [ 21 ธ.ค. 2563 ]121
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 21 ธ.ค. 2563 ]128
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8