องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง ส.ถ.4/4 และ ผ.ถ.4/4 [ 22 ต.ค. 2564 ]0
2 ชื่อผู้มีสิทธิเลือกสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 22 ต.ค. 2564 ]1
3 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ต.ค. 2564 ]0
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]13
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.2) [ 3 มี.ค. 2564 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) [ 21 ธ.ค. 2563 ]15
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 21 ธ.ค. 2563 ]15
8 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.) [ 20 ต.ค. 2563 ]13
9 ประกาศราคากลางขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 1 ก.ย. 2563 ]13
10 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางคุ้มที่ 4 หมู่ที่ 4 ถึงบ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 บ้านมะค่างาม [ 1 ก.ย. 2563 ]13
11 ประกาศราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาแตงโม – บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 1 ก.ย. 2563 ]11
12 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบึงปรือ ประจำปี 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]8
13 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการส่งเสริมการฝึกอาชีพตำบลบึงปรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]11
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง การขายทอดตลาด [ 30 ก.ค. 2563 ]13
15 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาล [ 21 ก.ค. 2563 ]14
16 ประชาสัมพันธ์ขอรับสนันสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 19 มิ.ย. 2563 ]13
17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 10 มิ.ย. 2563 ]13
18 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นม.ถ.๒๑๕-๐๓ สายบ้านเขาแตงโม หมู่ที่ ๑๐ [ 14 พ.ค. 2563 ]12
19 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.215-01 สายบ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 2 [ 14 พ.ค. 2563 ]12
20 ประกาศราคากลางขุดลอกคลองสาธารณะบ้านน้ำโตน หมู่ที่ 9 [ 7 เม.ย. 2563 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7