องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 15 พ.ย. 2560 ]
3 ขอความอนุุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 1 พ.ย. 2560 ]
4 ประชาสัมพันธ์จัดทำโครงการเข้าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 1 พ.ย. 2560 ]
5 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2560 ]
6 ประกาศรายงานการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ [ 30 ต.ค. 2560 ]
7 ติดตามและประเมินผลแผน ๒๕๖๐ รอบเดือน ตุลาคม [ 25 ต.ค. 2560 ]
8 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำปี 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]
9 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี [ 19 ต.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7