องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.) [ 20 ต.ค. 2563 ]71
2 ประกาศราคากลางขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 1 ก.ย. 2563 ]70
3 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางคุ้มที่ 4 หมู่ที่ 4 ถึงบ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 บ้านมะค่างาม [ 1 ก.ย. 2563 ]70
4 ประกาศราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาแตงโม – บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 1 ก.ย. 2563 ]73
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง การขายทอดตลาด [ 30 ก.ค. 2563 ]71
6 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาล [ 21 ก.ค. 2563 ]67
7 ประชาสัมพันธ์ขอรับสนันสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 19 มิ.ย. 2563 ]70
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 10 มิ.ย. 2563 ]71
9 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นม.ถ.๒๑๕-๐๓ สายบ้านเขาแตงโม หมู่ที่ ๑๐ [ 14 พ.ค. 2563 ]69
10 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.215-01 สายบ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 2 [ 14 พ.ค. 2563 ]69
11 ประกาศราคากลางขุดลอกคลองสาธารณะบ้านน้ำโตน หมู่ที่ 9 [ 7 เม.ย. 2563 ]72
12 ประกาศราคากลางขุดลอกคลองหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 7 เม.ย. 2563 ]73
13 ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านมะค่าคุก [ 7 เม.ย. 2563 ]72
14 ประกาศราคากลางขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์ [ 7 เม.ย. 2563 ]72
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 27 ม.ค. 2563 ]73
16 ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ [ 30 ธ.ค. 2562 ]68
17 ประสัมพันธ์ [ 30 ธ.ค. 2562 ]69
18 แผนดำเนิดงานประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]71
19 สาระน่ารู้จากกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 19 ก.ย. 2562 ]69
20 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5