องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ขอรับสนันสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 19 มิ.ย. 2563 ]3
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 10 มิ.ย. 2563 ]1
3 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นม.ถ.๒๑๕-๐๓ สายบ้านเขาแตงโม หมู่ที่ ๑๐ [ 14 พ.ค. 2563 ]8
4 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.215-01 สายบ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 2 [ 14 พ.ค. 2563 ]7
5 ประกาศราคากลางขุดลอกคลองสาธารณะบ้านน้ำโตน หมู่ที่ 9 [ 7 เม.ย. 2563 ]11
6 ประกาศราคากลางขุดลอกคลองหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 7 เม.ย. 2563 ]10
7 ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านมะค่าคุก [ 7 เม.ย. 2563 ]9
8 ประกาศราคากลางขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์ [ 7 เม.ย. 2563 ]14
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 27 ม.ค. 2563 ]34
10 แผนดำเนิดงานประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]2
11 สาระน่ารู้จากกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 19 ก.ย. 2562 ]90
12 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]55
13 แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) [ 10 มิ.ย. 2562 ]53
14 แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) [ 10 มิ.ย. 2562 ]55
15 การชำระภาษีประจำปี 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]47
16 ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 ก.ย. 2561 ]50
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ [ 24 ก.ค. 2561 ]51
18 การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]58
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 [ 5 ม.ค. 2561 ]55
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 15 พ.ย. 2560 ]64
 
หน้า 1|2|3|4|5