องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ค. 2566 ]24
2 ประกาศ สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 24 เม.ย. 2566 ]30
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 20 ก.พ. 2566 ]12
4 ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 26 ธ.ค. 2565 ]16
5 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]39
6 โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในชุมชน [ 21 ธ.ค. 2565 ]19
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 19 ธ.ค. 2565 ]39
8 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2565 ]12
9 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง พ.ศ.2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]38
10 รายงานการประชุมคณะทำงานการควบคุมภายใน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]10
11 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประะจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 ต.ค. 2565 ]13
12 โครงกการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกี่ยรติ [ 20 ก.ย. 2565 ]10
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 19 ก.ย. 2565 ]10
14 รายงานผลการบันทึกผลคะแนนและระดับผลการประเมินการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ พ.ศ2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]13
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 19 ส.ค. 2565 ]10
16 โครงการยิ้มสดใส ผู้สูงวัยฟันดี [ 10 ส.ค. 2565 ]11
17 โครงการส่งเสริมดูแลสุภาพผู้สูงอายุ [ 9 ส.ค. 2565 ]10
18 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 [ 26 ก.ค. 2565 ]12
19 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพตำบลบึงปรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]12
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2565 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10