องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 15 พ.ย. 2560 ]
2 ขอความอนุุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 1 พ.ย. 2560 ]
3 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2560 ]
4 ติดตามและประเมินผลแผน ๒๕๖๐ รอบเดือน ตุลาคม [ 25 ต.ค. 2560 ]
5 ติดตามและประเมินผลแผน ๒๕๖๐ เมษายน [ 30 พ.ค. 2560 ]
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 3 พ.ค. 2560 ]
7 การกำจัดขยะในครัวเรือน [ 8 มี.ค. 2560 ]
8 การดูแลและอนุรักษ์ป่าไม้ผืนป่าดงกระสังและลำพญากลาง [ 6 มี.ค. 2560 ]
9 การประหยัดและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างถูกวิธี [ 10 ก.พ. 2560 ]
10 การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6