องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 15 พ.ย. 2560 ]
2 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2560 ]
3 ติดตามและประเมินผลแผน ๒๕๖๐ รอบเดือน ตุลาคม [ 25 ต.ค. 2560 ]
4 ติดตามและประเมินผลแผน ๒๕๖๐ เมษายน [ 30 พ.ค. 2560 ]
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 3 พ.ค. 2560 ]
6 การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]
7 แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4ปี [ 19 พ.ย. 2559 ]
8 แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 31 ต.ค. 2559 ]
9 แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 31 ต.ค. 2559 ]
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 5 ต.ค. 2559 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6