องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

    รายละเอียดข่าว

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 2 ศูนย์  ประจำปีงบประมาณ 2557 ดังนี้.
1. ศพด.อบต.บึงปรือ จำนวน 46ชุด/วัน ชุดละ 20บาท/วัน ระยะเวลา 243 วัน
2. ศพด.อบต.บึงปรือ บ้านมะค่างาม จำนวน 55ชุด/วัน ชุดละ 20 บาท/วัน ระยะเวลา 243 วัน
ราคากลาง 490,860.- บาท

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2556