องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ประกาศขั้นตอนการปฎิบัติงาน


การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุวาตภัย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุวาตภัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ