องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านซับสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านซับสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
โดยดำเนินการ ก่อสร้างชนิด ๑ ช่องทาง ขนาดความกว้าง ๑.๘๐ เมตร ความสูง ๑.๘๐ เมตรความยาว ๖.๐๐ เมตร ทำมุม ๐° กับแนวตั้งฉากแนวทาง (ดำเนินการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือกำหนด)
ราคากลาง ๑๙๓,๐๐๐.- บาท
วงเงินตามผลงานในสัญญา ๕๐% (ของสัญญาเดียวกัน) จำนวน ๙๖,๕๐๐.- บาท
ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖๐ วัน
เอกสารสอบราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๘
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๒ บ้านซับสำราญ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดรับฟังคำ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ในการนี้ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคา จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา
- วันที่ ๑๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ในวันและเวลาดังกล่าวหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๒๙๕-๖ หรือ www.bungprue.go.th/ ๕๘)
กำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้น ไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2558