องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ

    รายละเอียดข่าว

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ  มีความประสงสอบราคาซื้อ ตามประกาศสอบองค์กสนบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ลงวันที่  11 มกราคม 2559 เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2559 นั้น
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในประกาศสอบราคา  เพื่อประโยน์แก่ทางราชการ และให้เกิดความเป็นธรรมในการเสนอราคาอย่างเสรี  จึงยกเลิกประกาศอบราคาดังกล่าว


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2559