องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
  กิจกรรม รณรงค์ กกต. สุจริต โปร่งใส่ และเที่ยงธรรม [วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 60]
 
  ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลบึงปรือ ประจำป...[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 43]
 
  รายงานผลการ ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย ...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 31]
 
  ลานกีฬาและสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ พ...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น พ...[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ป...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 433]
 
  โครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก...[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 664]
 
  กิจกรรม 5ส ในสำนักงาน[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 593]
 
  กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรั...[วันที่ 2020-04-20][ผู้อ่าน 619]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 516]
 
  สงกรานต์ปี62[วันที่ 2019-04-13][ผู้อ่าน 415]
 

หน้า 1|2|3