องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ป...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 390]
 
  โครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก...[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 611]
 
  กิจกรรม 5ส ในสำนักงาน[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 566]
 
  กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรั...[วันที่ 2020-04-20][ผู้อ่าน 585]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 496]
 
  สงกรานต์ปี62[วันที่ 2019-04-13][ผู้อ่าน 369]
 
  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท...[วันที่ 2018-10-23][ผู้อ่าน 607]
 
  โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา พ....[วันที่ 2018-10-17][ผู้อ่าน 642]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรม...[วันที่ 2018-10-16][ผู้อ่าน 731]
 
  รณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น[วันที่ 2017-06-14][ผู้อ่าน 1481]
 
  ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประ...[วันที่ 2017-06-14][ผู้อ่าน 1148]
 
  ธรรมาภิบาลในการทำงาน[วันที่ 2017-06-13][ผู้อ่าน 3390]
 

หน้า 1|2