องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา :www.bungprue.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก...
   

วัตถุประสงค์

  กิจกรรม 5ส ในสำนักงาน
   
  กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรั...
   
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม...
   

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า&nb...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
Updated 15 Nov 2019
 
 
อาณาจักรทุ่งกังหันลม แลนด์มาร์คการท่องเที่ยวแห่งให
VTR ประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.บึงปรือ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง