องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามและประเมินผลแผน
การควบคุมภายใน
สป.สช ตำบลบึงปรือ
จดหมายข่าว
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ "พระปิยมหาราช" ประจำป...
       พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ "พระปิยมหาราช" ประจำปี 2561 
 
  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท...
  โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา พ....
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรม...
  รณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น
  ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประ...
  ธรรมาภิบาลในการทำงาน
  ขอเชิญร่วมงานชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ ดอยเจดีย์ ประจำปี...
  โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคติดต่อ พ.ศ.2558
  สถานที่ท่องเที่ยว
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.บึงปรือ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
อาณาจักรทุ่งกังหันลม แลนด์มาร์คการท่องเที่ยวแห่งให
VTR ประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
วีดีทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอเทพารักษ์