องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
   
สอบต. หมู่ที่ 1   สอบต. หมู่ที่ 2  
สอบต.หมู่ที่3

สอบต.หมู่ที่4

สอบต.หมู่ที่5


สอบต.หมู่ที่6

สอบต.หมู่ที่7


สอบต.หมู่ที่8

สอบต.หมู่ที่9


สอบต.หมู่ที่10

 


 


 
 

 สอบต.หมู่ที่11