องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
โครงสร้างองค์กร
                                                                    


 แผนผังโครงสร้าง อบต.