องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2566-2570) [ 31 พ.ค. 2565 ]14
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.25๖๒ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 20 ธ.ค. 2562 ]43
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.256๒ – 256๕) [ 20 ธ.ค. 2562 ]38
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 31 พ.ค. 2561 ]37
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 31 พ.ค. 2561 ]42