องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร 

 

นายศุภโชค  ภูมิโคกรักษ์

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

 

 082-1404646

 


นายอำนวย  โพธ์นอก


นายดวง  กลึงสำโรง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
082-9053504


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
062-9917319

 

        

นายสัญญา  พาขุนทด

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

081-5499843