องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร 

 

นายศุภโชค  ภูมิโคกรักษ์

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

 

 082-1404646

 


นายอำนวย  โพธ์นอก


นายดวง  กลึงสำโรง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
082-9053504


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
062-9917319

 

             


                         นายเด่นดวง  ใจมั่น

                                     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

 083-6976209