องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต [ 10 ม.ค. 2566 ]12
2 การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ต.ค. 2565 ]14
3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 25 ม.ค. 2565 ]16
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 20 ม.ค. 2565 ]12
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 20 ม.ค. 2565 ]12
6 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตองคืการบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 22 ม.ค. 2564 ]11
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 20 ม.ค. 2564 ]13
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 20 ม.ค. 2564 ]12