องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ม.ค. 2565 ]50
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 20 ม.ค. 2565 ]51
3 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลบึงปรือ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 20 ม.ค. 2565 ]50
4 คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๔ [ 22 ม.ค. 2564 ]50
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 20 ม.ค. 2564 ]49
6 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลบึงปรือ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 20 ม.ค. 2564 ]48