องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 มี.ค. 2562 ]124
2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 มี.ค. 2562 ]128
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 มี.ค. 2562 ]127
4 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการอบท. [ 1 มี.ค. 2562 ]123
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 มี.ค. 2562 ]127
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 มี.ค. 2562 ]126
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 มี.ค. 2562 ]147
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 มี.ค. 2562 ]126
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม [ 1 มี.ค. 2562 ]126