องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นอบต.บึงปรือ ประจำปี2557


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นอบต.บึงปรือ ประจำปี2557