องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ จะสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.ก่อสร้างระบบประปาหมูบ้าน แบบผิวดินขนาดลาง บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 2
2.กอสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนากลาง บ้านน้ำโตน หมู่ที่ 9


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2559