องค์การส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ ดังนี้

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการขุดลอกสระหน้าวัดมะค่าคุก บ้านมะค่าคุก หมู่ที่ 1 2.โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 2 3.โครงการขุดลอกสระสายตะวันตกบ้าน ส.อบต.หวาน โกฐกลางดอน หมู่ที่ 3 4.โครงการเจาะบ่อบาดาล 1 จุด บ้านเกาะแหลม หมู่ที่ 3 5.โครงการขุดลอกคลองจากหัวสะพาน คุ้มที่ 2 – คุ้มที่ 4 บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 4 6.โครงการขุดลอกคลองน้ำ 2 จุด บ้านดอยเจดีย์ หมู่ที่ 5 7.โครงการขุดลอกคลองใต้ฝายหลวงพ่องามคลองสะพานเลียบ หมู่ที่ 6 8.โครงการขุดลอกคลองสายตะวันตก(จากไร่นายสมศักดิ์ ผงาดนอก – นายทองดี พาขุนทด) 9.โครงการขุดลอกคลองข้างวัดห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 10.โครงการย้ายคันดินเดิมพร้อมก่อสร้างคันดินใหม่ เพื่อกักเก็บน้ำ บ้านน้ำโตน หมู่ที่ 9 11.โครงการก่อสร้างระบบประปา ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเจาะบ่อบาดาล คุ้มบน บ้านเขาแตงโม หมู่ที่ 10 12.โครงการขุดลอกคลองหางประปาหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 13.โครงการขุดลอกคลองข้างบ้านนายมูล บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการขุดลอกสระหน้าวัดมะค่าคุก บ้านมะค่าคุก หมู่ที่ 1 2.โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 2 3.โครงการขุดลอกสระสายตะวันตกบ้าน ส.อบต.หวาน โกฐกลางดอน หมู่ที่ 3 4.โครงการเจาะบ่อบาดาล 1 จุด บ้านเกาะแหลม หมู่ที่ 3 5.โครงการขุดลอกคลองจากหัวสะพาน คุ้มที่ 2 – คุ้มที่ 4 บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 4 6.โครงการขุดลอกคลองน้ำ 2 จุด บ้านดอยเจดีย์ หมู่ที่ 5 7.โครงการขุดลอกคลองใต้ฝายหลวงพ่องามคลองสะพานเลียบ หมู่ที่ 6 8.โครงการขุดลอกคลองสายตะวันตก(จากไร่นายสมศักดิ์ ผงาดนอก – นายทองดี พาขุนทด) 9.โครงการขุดลอกคลองข้างวัดห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 10.โครงการย้ายคันดินเดิมพร้อมก่อสร้างคันดินใหม่ เพื่อกักเก็บน้ำ บ้านน้ำโตน หมู่ที่ 9 11.โครงการก่อสร้างระบบประปา ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเจาะบ่อบาดาล คุ้มบน บ้านเขาแตงโม หมู่ที่ 10 12.โครงการขุดลอกคลองหางประปาหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 13.โครงการขุดลอกคลองข้างบ้านนายมูล บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2559