องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2024-05-14][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567[วันที่ 2024-04-18][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอาย...[วันที่ 2024-04-18][ผู้อ่าน 32]
 
  งานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเทิดทูนวีรกรรม ท้าวสุรน...[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัต...[วันที่ 2024-03-27][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567 และการมอบนโ...[วันที่ 2024-03-18][ผู้อ่าน 25]
 
  การประชุมประชาคมการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำ...[วันที่ 2024-02-20][ผู้อ่าน 14]
 
  การเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถ...[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลบึงปรือ [วันที่ 2024-01-24][ผู้อ่าน 259]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบป...[วันที่ 2023-11-30][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี...[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 12]
 

หน้า 1|2|3|4