องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
  โครงการบริหารจัดากรขยะภายในตำบลบึงปรือ [วันที่ 2024-01-24][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรม รณรงค์ กกต. สุจริต โปร่งใส่ และเที่ยงธรรม [วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 153]
 
  ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลบึงปรือ ประจำป...[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 230]
 
  รายงานผลการ ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย ...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 82]
 
  ลานกีฬาและสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ พ...[วันที่ 2022-09-13][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น พ...[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ป...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 479]
 
  โครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก...[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 706]
 
  กิจกรรม 5ส ในสำนักงาน[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 637]
 
  กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรั...[วันที่ 2020-04-20][ผู้อ่าน 661]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 548]
 

หน้า 1|2|3