องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]6
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 20 ต.ค. 2566 ]4
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 28 มิ.ย. 2566 ]4
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ค. 2566 ]67
5 ประกาศ สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 24 เม.ย. 2566 ]102
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 20 ก.พ. 2566 ]78
7 ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา [ 26 ธ.ค. 2565 ]59
8 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]103
9 โครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการในชุมชน [ 21 ธ.ค. 2565 ]78
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 19 ธ.ค. 2565 ]115
11 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2565 ]59
12 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง พ.ศ.2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]81
13 รายงานการประชุมคณะทำงานการควบคุมภายใน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]50
14 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประะจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 ต.ค. 2565 ]44
15 โครงกการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกี่ยรติ [ 20 ก.ย. 2565 ]43
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 19 ก.ย. 2565 ]43
17 รายงานผลการบันทึกผลคะแนนและระดับผลการประเมินการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ พ.ศ2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]43
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 19 ส.ค. 2565 ]50
19 โครงการยิ้มสดใส ผู้สูงวัยฟันดี [ 10 ส.ค. 2565 ]44
20 โครงการส่งเสริมดูแลสุภาพผู้สูงอายุ [ 9 ส.ค. 2565 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10