องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 236 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 12 มิ.ย. 2567 ]20
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างส่วนตำบลบึงปรือ [ 3 พ.ค. 2567 ]31
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567 (รอบ 6 เดือน) จากระบบ e-PlanNACC [ 26 เม.ย. 2567 ]6
4 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 เม.ย. 2567 ]35
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 (ในระบบ E-Plan.nacc) [ 3 เม.ย. 2567 ]55
6 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มีนาคม 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]15
7 การเปิดโอกาสให้บุคคลาภายนอกได้มีส่วนร่วม ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]35
8 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 ก.พ. 2567 ]17
9 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2567 ]17
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ก.พ. 2567 ]29
11 คู่มือโครงการศึกษาจัดทําแผนงานและแนวทางขับเคลื่อน การดําเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ภายใตกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]2
12 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 18 ม.ค. 2567 ]26
13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) [ 15 ม.ค. 2567 ]39
14 รายงานสรุปการรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]25
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2567 ]37
16 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]22
17 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]32
18 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]16
19 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 พ.ย. 2566 ]16
20 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12