องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ 99 หมู่ 5 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210

โทรศัพท์/โทรสาร 044-756295,044756296

EMAIL : admin@bungprue.go.th

Website : www.bungprue.go.th

แผนที่อบต.