องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

 


โครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2563


วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ 2. เพื่อทำลายแหล่งเพราะพันธ์ุและภาชนะเสี่ยง ในชุมชน โรงเรียน และวัด 3. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์และให้ความรู้ประชาชนสร้างความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลบบึงปรือ 4. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลบึงปรือ
2024-03-18
2024-01-24
2023-05-10
2023-01-30
2022-11-03
2022-09-13
2022-09-05
2022-08-11
2021-09-16
2020-07-02