องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

 


รายงานผลการ ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย เมือวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดย นายศุภโชค ภูมิโคกรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ในนามหน่วยงานรัฐ ร่วมกับ นางธนัชญา สีกาศรี กำนันตำบลบึงปรือ พร้อ


รายงานผลการ ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย เมือวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ โดย นายศุภโชค ภูมิโคกรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ในนามหน่วยงานรัฐ ร่วมกับ นางธนัชญา สีกาศรี  กำนันตำบลบึงปรือ พร้อมด้วย ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรกำนัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบึงปรือ รวมให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุอัคดีภัย บ้านเลขที่  ๘๙  หมู่ที่  ๓  ตำบลบึงปรือ  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะตัวบ้านเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสี   ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยมีนางกัณฑิมา โกฏกลางดอน เป็นเจ้าของ

ในวันที่ ...๓...เดือน..มกราคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ  สถานที่เกิดเหตณ์ บ้านเกาะแหลม หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ์การณ์ดังกล่าวได้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ และเป็นขวัญและกำลังใจ

ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้ไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามบทบาทอำนาจหน้าที่ โดยประสานหน่วยงานมูลนิธิ และหน่วยงานให้ความช่วยเหลือต่อไป

2024-03-18
2024-01-24
2023-05-10
2023-01-30
2022-11-03
2022-09-13
2022-09-05
2022-08-11
2021-09-16
2020-07-02