องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรม รณรงค์ กกต. สุจริต โปร่งใส่ และเที่ยงธรรม


กิจกรรม รณรงค์ กกต. สุจริต โปร่งใส่ และเที่ยงธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือร่วมรณรงค์กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

2024-03-18
2024-01-24
2023-05-10
2023-01-30
2022-11-03
2022-09-13
2022-09-05
2022-08-11
2021-09-16
2020-07-02