องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

 


โครงการบริหารจัดากรขยะภายในตำบลบึงปรือ


โครงการบริหารจัดากรขยะภายในตำบลบึงปรือ  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงปรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบึงปรือ และ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)

2024-03-18
2024-01-24
2023-05-10
2023-01-30
2022-11-03
2022-09-13
2022-09-05
2022-08-11
2021-09-16
2020-07-02