องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายศุภโชค  ภูมิโคกรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
โทร. 082-1404646


นายอำนวย  โพธ์นอก
นายดวง  กลึงสำโรง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
โทร. 082-9053504
โทร. 062-9917319

นายถนอม เขียวกลางดอน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
โทร. 081-5499843