องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่างๆจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.215-01 สายบ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

งค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.215-01 สายบ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 2 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,192,516.63 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์)รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.215-01 สายบ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ