องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

    รายละเอียดข่าว

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ