องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

ประกาศต่างๆจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศราคากลางขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา    โดยการดำเนินการ  วางท่อ pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,100 เมตร (ดำเนินการตามรูปแบบรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ)  งบประมาณในการดำเนินงาน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  นั้นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณในการดำเนินงาน 100,000.- (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  เรียบร้อยแล้ว  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ