องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา


สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ    เอกสารประกอบ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ