องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.67)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.67)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.บึงปรือ