องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 20 ต.ค. 2566 ]9
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 28 ก.ค. 2566 ]9
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) [ 25 ก.พ. 2565 ]61
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) [ 25 ก.พ. 2565 ]51
5 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 30 ธ.ค. 2564 ]142
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 10 ก.ค. 2563 ]256
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 10 ก.ค. 2562 ]34
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 10 มิ.ย. 2562 ]249