องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 เม.ย. 2567 ]22
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 (ในระบบ E-Plan.nacc) [ 3 เม.ย. 2567 ]29
3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มีนาคม 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]4
4 การเปิดโอกาสให้บุคคลาภายนอกได้มีส่วนร่วม ประจำปี 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]21
5 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 16 ก.พ. 2567 ]4
6 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2567 ]7
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ก.พ. 2567 ]16
8 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 18 ม.ค. 2567 ]13
9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) [ 15 ม.ค. 2567 ]21
10 รายงานสรุปการรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]17
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2567 ]27
12 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]14
13 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]14
14 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]5
15 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 13 พ.ย. 2566 ]5
16 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]15
17 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 20 ต.ค. 2566 ]17
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่อง จริยธรรม [ 12 ต.ค. 2566 ]3
19 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]4
20 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน ตุลาคม 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11