องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 เม.ย. 2564 ]117
42 รายงานแผนการดำเนินงานตามแผน ปปช. e-plaNacc รอบ 6 เดือน [ 25 มี.ค. 2564 ]111
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]200
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.2) [ 3 มี.ค. 2564 ]206
45 ประชาสัมพันธ์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2564 ]112
46 คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน [ 20 ม.ค. 2564 ]112
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) [ 21 ธ.ค. 2563 ]191
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 21 ธ.ค. 2563 ]236
49 แผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 พ.ย. 2563 ]106
50 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง [ 20 พ.ย. 2563 ]153
51 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.) [ 20 ต.ค. 2563 ]228
52 ประกาศนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อบต.บึงปรือ [ 9 ต.ค. 2563 ]115
53 ความพึงพอใจของประชาชน [ 15 ก.ย. 2563 ]90
54 ประกาศราคากลางขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 1 ก.ย. 2563 ]179
55 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางคุ้มที่ 4 หมู่ที่ 4 ถึงบ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 บ้านมะค่างาม [ 1 ก.ย. 2563 ]218
56 ประกาศราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาแตงโม – บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 1 ก.ย. 2563 ]195
57 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบึงปรือ ประจำปี 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]170
58 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการส่งเสริมการฝึกอาชีพตำบลบึงปรือ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]170
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง การขายทอดตลาด [ 30 ก.ค. 2563 ]177
60 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาล [ 21 ก.ค. 2563 ]185
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10