องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์ขอรับสนันสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 19 มิ.ย. 2563 ]192
62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 10 มิ.ย. 2563 ]191
63 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นม.ถ.๒๑๕-๐๓ สายบ้านเขาแตงโม หมู่ที่ ๑๐ [ 14 พ.ค. 2563 ]244
64 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.215-01 สายบ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 2 [ 14 พ.ค. 2563 ]242
65 ประกาศราคากลางขุดลอกคลองสาธารณะบ้านน้ำโตน หมู่ที่ 9 [ 7 เม.ย. 2563 ]228
66 ประกาศราคากลางขุดลอกคลองหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 7 เม.ย. 2563 ]238
67 ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านมะค่าคุก [ 7 เม.ย. 2563 ]238
68 ประกาศราคากลางขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์ [ 7 เม.ย. 2563 ]242
69 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนุขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี [ 1 เม.ย. 2563 ]101
70 ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน [ 4 ก.พ. 2563 ]107
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 27 ม.ค. 2563 ]318
72 ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ [ 17 ม.ค. 2563 ]183
73 ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ [ 30 ธ.ค. 2562 ]191
74 ประสัมพันธ์ [ 30 ธ.ค. 2562 ]214
75 แผนดำเนิดงานประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]231
76 ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]208
77 ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]170
78 ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]168
79 สาระน่ารู้จากกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 19 ก.ย. 2562 ]184
80 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]225
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10