องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]229
122 แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี/พนักงานจ้าง 4ปี [ 19 พ.ย. 2559 ]164
123 แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 31 ต.ค. 2559 ]163
124 แผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 31 ต.ค. 2559 ]234
125 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่นตำบลบึงปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ [ 10 ต.ค. 2559 ]177
126 แผปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ [ 10 ต.ค. 2559 ]169
127 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 5 ต.ค. 2559 ]167
128 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]170
129 องค์การบริการส่วนตำบลบึงปรือ ประกาศรับโอน ย้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น [ 20 ก.ย. 2559 ]223
130 องค์การบริการส่วนตำบลบึงปรือ ประกาศรับโอน ย้าย ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ [ 20 ก.ย. 2559 ]177
131 องค์การบริการส่วนตำบลบึงปรือ ประกาศรับโอน ย้าย ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ [ 20 ก.ย. 2559 ]180
132 องค์การบริการส่วนตำบลบึงปรือ ประกาศรับโอน ย้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังต้น [ 12 ก.ย. 2559 ]176
133 องค์การบริการส่วนตำบลบึงปรือ ประกาศรับโอน ย้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังต้น [ 12 ก.ย. 2559 ]186
134 การสอบราคา/ประกวดราคา [ 25 ส.ค. 2559 ]173
135 รายงานการประเมินประสิทธิภาาพของ อปท. (LPA) [ 18 ส.ค. 2559 ]175
136 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง [ 19 ก.ค. 2559 ]171
137 สอบราคาจ้าง จำนวน 13 โครงการ [ 11 ก.ค. 2559 ]224
138 สรุปผลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 มิ.ย. 2559 ]200
139 แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2559 ]216
140 แผพัฒนาสามปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) [ 1 มิ.ย. 2559 ]216
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10