องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) [ 31 พ.ค. 2559 ]170
142 งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 13 พ.ค. 2559 ]171
143 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 1 พ.ค. 2559 ]179
144 แผนการจัดหาพัสดุ [ 29 เม.ย. 2559 ]172
145 รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ. [ 25 เม.ย. 2559 ]215
146 งบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 20 เม.ย. 2559 ]169
147 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 เม.ย. 2559 ]175
148 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ปรับปรุงครั้งที่๖) [ 8 เม.ย. 2559 ]177
149 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น [ 27 ก.พ. 2559 ]225
150 ข้อมูลรายรับรายจ่าย [ 29 ม.ค. 2559 ]220
151 แผนการดำเนินงาน [ 15 ม.ค. 2559 ]174
152 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 1 ต.ค. 2558 ]233
153 แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการ รับเรื่องราวร้องเรียน [ 18 มี.ค. 2558 ]174
154 รายงานผลการรับเรื่องราวร้องเรียน ประจาปี ๒๕๕๘ [ 17 มี.ค. 2558 ]176
155 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการาบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) [ 24 ก.พ. 2558 ]187
156 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง [ 5 ม.ค. 2558 ]191
157 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2557 ]183
158 แผนผังการชำระภาษี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]174
159 ระยะเวลาการชำระภาษี [ 1 ต.ค. 2557 ]231
160 จดหมายข่าว 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]208
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10