องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 [ 26 ก.ค. 2565 ]51
22 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพตำบลบึงปรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]45
23 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2565 ]46
24 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 10 พ.ค. 2565 ]30
25 รายงานผลการดำเนินงานแผน ปปช. e-planacc รอบ 6 เดือน [ 1 มี.ค. 2565 ]154
26 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 [ 21 ก.พ. 2565 ]189
27 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่2/2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]188
28 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 [ 11 ก.พ. 2565 ]31
29 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 18 ม.ค. 2565 ]28
30 เชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]34
31 ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]28
32 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง ส.ถ.4/4 และ ผ.ถ.4/4 [ 22 ต.ค. 2564 ]216
33 ชื่อผู้มีสิทธิเลือกสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 22 ต.ค. 2564 ]212
34 กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ต.ค. 2564 ]197
35 ประชาสัมพันธ์โครงการสส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]205
36 รายงานการประชุม สมัยสามันสมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]111
37 ความพึงพอใจของประชาชน [ 31 ส.ค. 2564 ]108
38 รายงานแผนการดำเนินงานตามแผน ปปช. e-plaNacc รอบ 12 เดือน [ 25 มิ.ย. 2564 ]111
39 การใช้ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 พ.ค. 2564 ]105
40 การใช้ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 27 พ.ค. 2564 ]114
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10