องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) [ 10 มิ.ย. 2562 ]180
82 แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) [ 10 มิ.ย. 2562 ]185
83 แผนพัฒนา 5 ปี (2561-2565) [ 10 มิ.ย. 2562 ]177
84 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลบึงปรือ [ 8 เม.ย. 2562 ]176
85 ประชาสัมพัธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) [ 1 มี.ค. 2562 ]178
86 ภาวะโลกร้อน [ 25 ก.พ. 2562 ]190
87 ประชาสัมพันธ์ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 2 ม.ค. 2562 ]178
88 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ [ 28 ธ.ค. 2561 ]236
89 การชำระภาษีประจำปี 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]171
90 ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 ก.ย. 2561 ]165
91 แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) [ 24 ก.ค. 2561 ]164
92 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ [ 24 ก.ค. 2561 ]167
93 การประชุมสามมัญสมัยที่ ๑ คัร้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 20 เม.ย. 2561 ]171
94 การชำระภาษีประจำปี 2560 [ 8 ม.ค. 2561 ]168
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 [ 5 ม.ค. 2561 ]167
96 การประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ [ 25 ธ.ค. 2560 ]164
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 15 พ.ย. 2560 ]237
98 ขอความอนุุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 1 พ.ย. 2560 ]219
99 ประชาสัมพันธ์จัดทำโครงการเข้าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 1 พ.ย. 2560 ]167
100 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2560 ]225
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10