องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ประกาศต่างๆจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2565 ]64
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2565 ]68
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]70
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 ก.ค. 2565 ]70
5 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 25 มี.ค.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]150
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]56
7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 22 ก.พ.2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]141
8 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 22 ก.พ.2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]148
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]69
10 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10 ก.ย.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]113
11 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10 ก.ย.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]111
12 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]122
13 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข ถึง ไทนเจริญ หมู่ที่11 [ 3 ก.ย. 2563 ]261
14 ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต.บึงปรือ [ 3 ก.ย. 2563 ]303
15 ประกาศราคากลางขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำเค็ม [ 3 ก.ย. 2563 ]298
16 ประกาศราคากลางขุดลอกสระวะโจทย์ หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์ ตำบลบึงปรือ [ 3 ก.ย. 2563 ]265
17 ประการศราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาแตงโม – บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 1 ก.ย. 2563 ]332
18 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางคุ้มที่ 4 หมู่ที่ 4 ถึงบ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 บ้านมะค่างาม [ 1 ก.ย. 2563 ]205
19 ประกาศราคากลางขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 1 ก.ย. 2563 ]267
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.215-01 สายบ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 พ.ค. 2563 ]203
 
หน้า 1|2