องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.bungprue.go.th

 
 
ประกาศต่างๆจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2565 ]77
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2565 ]79
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]81
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 ก.ค. 2565 ]80
25 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 25 มี.ค.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]160
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 เม.ย. 2565 ]65
27 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 22 ก.พ.2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]155
28 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 22 ก.พ.2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]159
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]79
30 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10 ก.ย.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]122
31 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10 ก.ย.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]118
32 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]133
33 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันติสุข ถึง ไทนเจริญ หมู่ที่11 [ 3 ก.ย. 2563 ]273
34 ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต.บึงปรือ [ 3 ก.ย. 2563 ]332
35 ประกาศราคากลางขุดลอกสระประปา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำเค็ม [ 3 ก.ย. 2563 ]306
36 ประกาศราคากลางขุดลอกสระวะโจทย์ หมู่ที่ 5 บ้านดอยเจดีย์ ตำบลบึงปรือ [ 3 ก.ย. 2563 ]272
37 ประการศราคากลางก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาแตงโม – บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 1 ก.ย. 2563 ]351
38 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางคุ้มที่ 4 หมู่ที่ 4 ถึงบ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 บ้านมะค่างาม [ 1 ก.ย. 2563 ]213
39 ประกาศราคากลางขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านเขาแตงโม [ 1 ก.ย. 2563 ]276
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.215-01 สายบ้านเกาะแหลม บ้านมะค่างาม หมู่ที่ 2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 พ.ค. 2563 ]213
 
|1หน้า 2|3